Szanowni Klienci!

Niniejsza polityka została przygotowana dla ochrony prywatności Naszych Klientów oraz dla bezpieczeństwa powierzonych nam danych osobowych. Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (zwanych RODO) oraz polską ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 2018 roku.

1. Administrator danych

Administratorem państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Świat Tapet” Grażyna Kaleta (zwana dalej firmą) z siedzibą przy ul. Wschodniej 28, 63-500 Olszyna prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP 622 143 0 2 97 REGON 301 71 58 55.

Inspektorem ochrony Danych Osobowych jest Grażyna Kaleta - właściciel firmy, z którym można kontaktować się poprzez kontakt listowy (adres jak wyżej) lub drogą mailową na adres eswiattapet@gmail.com.

2. Gromadzone dane osobowe Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Państwa które umożliwiają identyfikację czyli: 

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty mailowej, numer rachunku bankowego)
 • Numer zamówienia
 • Historia dokonywanych zakupów
 • Szczegóły płatności
 • Informacje dotyczące adresu dostawy Gromadzone są gdy dokonujecie państwo zakupów za pośrednictwem naszej strony internetowej www.e-swiattapet.pl oraz gdy tworzycie konto klienta.

3. Cele wykorzystania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą wykorzystane i przetwarzane tylko do celów niezbędnych tj.:

 • Do zawarcia umów sprzedaży zgodnie z regulaminem
 • Do realizacji dostaw produktów zamówionych produktów w naszym sklepie internetowym www.e-swiattapet.pl
 • Do komunikowania się w związku z obsługą klienta (np. udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie, informowanie o zmianie w statucie zamówienia itd. Informujemy że Państwa dane nie będą przekazywane w celach marketingowych.

4. Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonywania zamówień oraz przez okres niezbędny do obsługi reklamacji i dochodzenia.

5. Uprawnienia klienta

Przysługują Państwu prawa do:

 • udzielania przez nas informacji na temat sposobu i celu przechowywania przez nas państwa danych osobowych
 • możliwości poprawienia, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • żądania udzielenia dostępu do państwa danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania za wyjątkiem sytuacji kiedy przetwarzania odbywa się na podstawie prawa i okres ich koniecznej archiwizacji nie upłynął
 • Wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie zamówień.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczący przechowywania ujawniania i ochrony państwa danych osobowych spełniających polskie normy prawne wszystkie dostarczone nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer) jest to branżowy standard szyfrowania informacji danych osobowych oraz innych danych i ich bezpieczny transfer w Internecie. W przypadku naruszeń lub nieprawidłowości związanych z ochroną państwa danych niezwłocznie zgłosimy ten fakt do Urzędu Ochrony danych osobowych a także poinformujemy Państwa.

7. Udostępnianie i przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem zaufanych podmiotów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej tj. firmy windykacyjne, kancelarie prawne, biura księgowe i rachunkowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencje, partnerzy świadczący usługi techniczne. Od wszystkich wyżej wymienionych osób trzecich wymagamy odpowiednich zabezpieczeń i ochrony państwa danych zgodnie z polskimi i unijnymi normami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

8. Konto Klienta

W celu ułatwienia składania zamówienia i uzyskania dostępu do innych funkcjonalności przez nas oferowanych, mają Państwo możliwość założenia Konta Klienta. Wszelkie dane gromadzone po utworzeniu Konta Klienta będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

W celu zapewnienia dodatkowych środków ostrożności związanych z ochroną prywatności i bezpieczeństwa dzieci, dzieci poniżej 16. roku życia nie są uprawnione do utworzenia konta Klienta. Każde konto Klienta utworzone przez dziecko poniżej 16. roku życia zostanie przez nas, po otrzymaniu powiadomienia, niezwłocznie usunięte.

Konto Klienta może zostać przez Państwa w każdej chwili usunięte poprzez skierowanie żądania usunięcia Konta Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: eswiattapet@gmail.com

Państwa dane osobowe w Koncie Klienta są przechowywane tak długo, jak długo posiadają Państwo dane konto. Informujemy, że ogólne okresy przechowywania mają zastosowanie do wszelkich danych osobowych, zbieranych w celu zawarcia z Państwem umowy lub jej realizacji, lub ze względu na prawny obowiązek przetwarzania takich danych.

9. Pliki cookies i śledzenie stron

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania mechanizmów Serwisu umożliwiających m.in. działanie Koszyka i składanie zamówień;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkowników Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz możliwości ich zablokowania w przeglądarce, przejdźcie na stronę: http://www.allaboutcookies.org

Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe oraz zapisywane w postaci logów zawierających: stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę, adres IP, datę i czas dostępu, przesłaną ilość danych oraz informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Powyższe informacje są wykorzystywane w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania mogących powstać naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

10. Zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianom, o których zostaniecie Państwo poinformowani w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia na naszej stronie sklepu internetowego.