Postanowienia ogólne

1. „Regulamin” sklepu internetowego www.e-swiattapet.pl na podstawie którego „sklep” prowadzi sprzedaż detaliczną w Internecie.

2. Właścicielem sklepu www.e-swiattapet.pl jest Grażyna Kaleta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Świat Tapet Grażyna Kaleta, Olszyna 46c, 63-500 Ostrzeszów, NIP 622 143 02 97, REGON 301 71 58 55.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w sklepie są produktami nowymi oryginalnie zapakowany mi, oraz wolnymi od wad fizycznych.

Zamówienia

1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-swiattapet.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Skutecznie złożone zamówienie nie wiąże się z koniecznością rejestrowania się.

3. Klient, który dokonał rejestracji ma dostęp do swojego konta w sklepie internetowym www.e-swiattapet.pl oraz wgląd w historię zamówień.

4. W momencie składania zamówienia klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem sklepu internetowego www.e-swittapet.pl oraz jest świadomy obowiązku zapłaty za złożone zamówienie.

5. Ceny towarów w sklepie internetowym www.e-swiattapet.pl podane są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto.

6. Do ceny towarów doliczane są koszty dostawy, o których informacja podana jest w procesie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia to składowa ceny towaru plus koszt wysyłki. Nie dotyczy to zamówień z darmową wysyłką.

7. Cennik dostaw znajduje się w zakładce DOSTAWA na stronie sklepu internetowego www.e-swiattapet.pl

8. Klient ma możliwość uiszczenia płatności za zamówiony Towar w następujący sposób:

  1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy (przedpłata)
  2. przelewem online
  3. systemem Blik
  4. gotówką przy odbiorze (za pobraniem)
  5. gotówką w momencie odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym (ul. Młyńska 2, 63-600 Kępno)

9. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e mailem będącą potwierdzeniem otrzymania zamówienia

10. Wraz z otrzymaniem przez klienta potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 9. zawierana jest umowa sprzedaży

11. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia, w zależności od dostępności danego towaru. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy, termin realizacji liczony jest od dnia wpłynięcia środków za złożone zamówienie.

Wysyłka towaru

1. Zamówiony Towar sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (na przykład Poczty Polskiej lub firm kurierskich) lub daje możliwość odbioru w sklepie stacjonarnym (ul. Młyńska 2, 63-600 Kępno).

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożonym zamówieniem a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym sklepu.

Dostawa towaru

1. Właściciel sklepu zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad zgodnie ze złożonym zamówieniem

2. Przy odbiorze przesyłki kurierskiej klient sprawdza w obecności kuriera jej stan zewnętrzny (w szczególności taśmy, opakowanie).W przypadku braku zastrzeżeń klient potwierdza odbiór towaru kurierowi a przyjęcie przesyłki powoduje wygaśnięcie roszczeń przeciwko przewoźnikowi.

3. W przypadku stwierdzenia po przyjęciu przesyłki uszkodzenia, niekompletności, niezgodności z zamówieniem klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w celu sporządzenia przez kuriera protokołu reklamacyjnego, potwierdzić warunkowo odbiór a następnie poinformować sprzedawcę drogą mailową eswiattapet@gmail.com lub telefonicznie 62 781 47 96.

4. Klient może odmówić przyjęcia przesyłki z wyżej wymienionych przyczyn niezwłocznie zgłosić ten fakt kurierowi w celu sporządzenia przez kuriera protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje kurier i klient). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sprzedawcę drogą mailową eswiattapet@gmail.com lub telefonicznie 62 78147 96.

5. Zgodnie z art. 548 §1 Kodeksu Cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru).

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez klienta dowodu zakupu towaru (oryginał - paragon fiskalny lub kopia/ksero -faktura VAT) oraz oryginalna fabryczna metka (etykieta) produktu dotyczy tapet.

2. W przypadku reklamacji, niezgodności towaru lub uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu, niezbędne do rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie protokołu sporządzonego u kuriera.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową klient odsyła do sklepu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności na adres sklepu stacjonarnego (ul. Młyńska 2, 63-600 Kępno).

4. W ciągu 14 dni roboczych sklep ustosunkuje się do reklamacji klienta wypadku gdy weryfikacja niezgodności wymaga rozpatrzenia przez przedstawiciela producenta towaru termin rozpatrzenia reklamacji przedłuża się o czas uzyskania przez sklep takiej opinii.

5. Gdy reklamacja okaże się zasadna koszt wysłania nowego towaru ponosi sklep.

6. Po uznaniu reklamacji sklep zwróci koszt dostarczenia reklamowanego towaru klientowi.

7. Indywidualne ustawienia monitora komputera lub telefonu klienta powodująca błędne wyświetlenie informacji o towarze na przykład jego kolorów nie mogą być podstawą do reklamacji.

Odstąpienie od umowy – ZWROTY

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli klient złoży sklepowi w terminie 14 dni od odbioru towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres eswiattapet@gmail.com lub za pomocą formularza zwrotu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i dołączonym oryginalnym dokumentem zakupu - paragon fiskalny lub faktura VAT.

4. Zwracany produkt nie może mieć śladów używania, powinien być kompletny i posiadać fabryczne opakowanie, a w przypadku tapet również etykietę od producenta. W przypadku niespełnienia tego warunku produkt nie zostanie przyjęty.

5. W ciągu 3 dni roboczych sklep sprawdzi stan zwróconego produktu. UWAGA! nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.

6. W terminie nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia odstąpienia umowy sklep zwróci wartość zakupionego towaru bez kosztów dostawy.

7. Właściciel sklepu dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany w FORMULARZU ZWROTU TOWARU.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem sklepu a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnym z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między właścicielem sklepu a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę właściciela sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.